Główna Chen Taiji Chuan
POŁĄCZENIE RUCHU
Autor: Jan Silberstorff
tekst z zeszytu WCTAG 2002
src=    Ucząc się Taiji Chuan musimy to czynić pieczołowicie krok po kroku. Konieczna jest uważność. Każdy nadmierny pośpiech, skrót albo próba wyprzedzenia bokiem sprowadza z drogi i przez to spowalnia cały proces rozwoju.

W pierwszej kolejności każdy pojedynczy ruch musi być się jasny i możliwy do dokładnego wykonania.
W ramach koncepcji nauczania w WCTAG każda figura jest dzielona na drobniejsze odcinki. Przez to każda figura ma od 2 do 11 mniejszych części. Podczas pierwszego kroku uczenia się każda z tych mniejszych części jest wykonywana niejako sama dla siebie i jedna obok drugiej. W taki sposób dla ucznia staje się możliwe dokładne obserwowanie każdego odcinka, a dla nauczyciela – korygowanie każdej pojedynczej cząstki ruchu. Na skutek tego w początkowym stadium forma działa bardzo powoli, a wręcz nieco usztywnia  i daje „kanciasty” ruch.
Uporządkowanie następstwa ruchu u początkujących można przedstawić symbolicznie w następujący sposób:

       src=

Gdy dochodzi już do zrozumienia poszczególnych zasad ruchu i gdy stają się one łatwiejsze do wykonania rozpoczyna się kolejny krok w uczeniu: połączenie poszczególnych elementów ruchu. Tak jak zostało poglądowo pokazane w symbolu Taiji, koniec jednego ruchu jest jednocześnie początkiem następnego. To znaczy, że koniec ruchu poprzedzającego i początek ruchu następującego po nim tworzą jeden podzbiór. Teraz elementy ruchu nie są już ułożone oddzielnie jeden po drugim, ale przechodzą w siebie i powstają z siebie. Koniec jest początkiem i początek jest końcem. Przez to powstaje strumień ruchu.
Można to przedstawić w następujący sposób:

             src=

Przez takie połączenie poszczególnych elementów ruchu forma staje się bardziej płynna i bardziej okrągła. ( Uwaga: jeśli wygląda bardziej płynnie i bardziej okrągło niekoniecznie oznacza to, że ruchy są ze sobą połączone. Zatem wniosek w odwrotną stronę nie jest  możliwy dla osoby bez określonej wiedzy).
Idąc dalej w koncepcji ruchu, drugi ruch z kolei może się już rozpocząć podczas kiedy trwa kolejny a nawet jeszcze pierwszy, wyjściowy ruch.
Symbolicznie wyglądało by to tak:

                  src=

W taki sposób z czasem osiąga się coraz większe zagęszczenie i nałożenie ruchów w ciele. Między innymi to jest także rozumiane w starych tekstach gdy mówi się że ruchy stają się „mniejsze”. Oczywiście w tym sensie nie stają się one rzeczywiście mniejsze. Natomiast coraz bardziej się zagęszczają, stają się bardziej kompaktowe i coraz bardziej nie do przeniknięcia z zewnątrz. To ostatnie dlatego, że zajmują one inny wymiar w przestrzeni. Tak oto w miarę postępu ruchy „zmieniają się” w widoczny sposób”: figury pozostają zawsze te same, natomiast zwiększa się jakość ruchu. Dla obserwatora ruch wygląda inaczej, chociaż jest to ten sam ruch. Zmieniają się także szybkość i rytm ruchu.
(Ponownie uwaga: Zewnętrzne procesy są wynikiem wewnętrznych. Przez np. przyspieszenie lub zmianę ruchu z zewnątrz nie da się tego procesu zainicjować. Ponownie więc: wniosek odwrotny nie jest możliwy).
Chen Xin, w swojej książce wydanej na początku poprzedniego stulecia, wykorzystał następującą grafikę do przedstawienia koncepcji ruchu „ rozwijania jedwabnej nici”:

     src=

Śledząc dalej proces ruchu przedstawiony przez Chen Xin-a tzn. postępujące zagęszczenie i nałożenie nasza grafika wyglądałaby następująco:

        src=


W taki sposób z czasem w miarę ćwiczenia z pojedynczego, rozdzielonego, nie związanego ze sobą ruchu powstaje nieprzerwany strumień nieskończenie złożonego, powiązanego w sobie ruchu. Na tym polega mistrzostwo.

Wiedzieć niewiedzę jest czymś największym.
Nie wiedzieć czym jest wiedzieć, jest cierpieniem.
Tylko kiedy cierpi się tym cierpieniem, jest się wolnym od cierpienia.
To, że się nie cierpi wynika stąd, że się cierpi tym cierpieniem; więc się nie cierpi.
Laotse


* Tłumaczenie za zgodą autora przez Iwonę Grześkowiak/ Luty 2010
* zdjęcie- Iwona Grześkowiak
iwonagrzeskowiak@onet.pl

Zdjęcia Mistrzów: M. Vorwerk, Projekt i wykonanie: Pracownia Athanor